Arhive ‘Haihuiuri’ Category

Ziare

Un ziar e viaţa fiecărui dintre noi: Cu nume – frontispiciu, sau mai mic (pe-a doua, jos, după externe, cu nonpareil, sub veşti despre dezastre şi guverne). Aici se pot citi, printre diverse ştiri (vezi şcoală, rude, primele iubiri), şi relatări, mai ample sau mai mici, despre diverse întîmplări de la servici. Din interviurile vieţii […]

Haiku (6)

1 S-arunci departe săgeata gândurilor tale vis de cocor 2 Pietre în val sunt lacrimile muntelui pierdute-n torent 3 Scurgându-se rar de pe frunzele moarte pierduta vară… 4 Albe ferestre clipind stinse în noapte vagi suferinţe 5 Timpul nu ştie privirea furişată a mamei veghind 6 Atât de blândă floarea albă de salcâm păzită de […]

Haiku (5)

1 Vechile-amintiri Fotografii alb-negru Cîntece mute 2 Pămînt suferind Agonic, Japonia Alb sayonara… 3 N-am văzut lotus Nu ştiu cărările lui Prea mare-i lumea 4 Muguri in soare Viaţa încercînd să fie, Se naşte un om 5 Via sămînţă Pămîntul reavăn şi cald Copilăria 6 Timpul fără mal Pădurea veşnic verde Mirosul de fragi 7 […]

Haiku (4)

1 Zbor de fluture – lumini care vin şi mor umbre fugare 2 Funigei în vînt amintirile verii, e septembrie 3 Sub nori plumburii cocoarele scriu pe cer cum trece viaţa 4 Derizorie, muşcătura din Lună a unui mic nor 5 Decît cerul, sus, mai aproape de mine colţul de tavan… 6 Cad într-una fulgi […]

Haiku (3)

1 Valuri pe baltă, solzii unui crap solar dormind la umbră 2 Malul cu sălcii sub greutatea umbrei apleacă lacul 3 Ultima frunză prinsă pe ram fără sens, o amintire 4 Mănuşă de pluş mîngîie faţa Lunii aerul nopţii 5 Luciri fugare pe cerul învolburat vieţile noastre 6 Stropi ca de stele frunzele roşii toamna, […]

Haiku (2)

1 Fuga unui nor, urma vîntului pe cer – viaţa noastră… 2 Soarele arde Umbra trestiei pale vibrează uşor… 3 Drum de fluture sînt speranţele noastre Păpădii în vînt! 4 Lacrimi amare, Vîrtej de promisiuni Iubirile dor. 5 Pornit dinspre cer, ştie stropul de apă că moare-ntr-un lac? 6 Cu-cu-ri-guu! Hai! Mu, piu, groh, mme, […]

Haiku (1)

1 Eu, tu, el, ei, noi, Un imens vapor pe cer Haihui spre stele. 2 Zîmbetul pierdut Petală sub zăpadă Mal de lacrimă. 3 O buburuză Fir de iarbă aplecînd – Ce mai izbîndă… 4 Albe stele mor In negrul ochi al iernii Uitate iubiri. 5 Albul fulg de nea Ce-a poposit în palmă – Lacrima vieţii… […]

Cîntece mute

Acuarelă Peste noapte fără veste Un fuior din nori strecoară Zăpada se urcă-n creste Şopot viu de sus coboară. Vîntul lin de primăvară Îngenunche, se tîrăşte, Mugurii se înfioară Simt cum frunza-n pîntec creşte.  Aş vrea Cînd voi ajunge-n dimineaţa dinaintea nopţii aş vrea s-atîrn de raza ultimului nor ce stă în faţa luntraşului sorţii, […]

Arhive