Arhive ‘Furoshiki’ Category

Moştenirea

Un ceasornicar avea un fiu pe care, pe măsură ce a crescut, l-a adus pe lângă el, să înveţe meserie, să aibă şi el un rost în viaţă. Într-o seară, după ce trecuseră destui ani şi băiatul începuse să priceapă despre ce e vorba în această pretenţioasă îndeletnicire, omul i-a arătat o veche pendulă ce […]

Maruca

Dacă n-ar fi fost dorinţa nestăvilită a lui Dinu de a găsi peşteri noi, n-aş fi trăit momentele acelea tulburătoare! Aflase el cumva că sub un versant din obcina aia unde văzuserăm o turmă de cerbi acum vreo trei ani s-ar afla o peşteră — mai degrabă un fel de puţ şi, cum decizia de […]

O simfonie în gri

Sunt locuri în lumea asta unde linia de tren face câte o voltă largă, astfel că din mersul garniturii poţi privi tot arcul mişcător, în impresionanta lui desfăşurare. Uneori, şi şoseaua urmează acelaşi traseu, parcă pentru a sublinia faptul că, atunci când au construit măreţul ansamblu, oamenii au vrut să ocolească ceva important — poate […]

Balta

Moşu Miluţă îşi scoase chinuit bocancii mari din picioarele goale şi se lăsă greoi pe scăueşul cu trei picioare de pe prispă: durerea aceea ascuţită din burtă – la vreo două degete de la stomag, mai în stânga, nu-l mai lăsa de câteva zile, noaptea nici nu putea câteodată să respire. Ce să-i faci, „mătincă“ după […]

Linguriţa de argint*

După ce a avut bunătatea de a citi în The Morning Bell cele câteva rânduri însemnate de mine după istorisirea unui cinstit locuitor din paşnicul orăşel Tubneyhill, un bun amic mi-a trimis o epistolă în care, printre altele, m-a întrebat dacă n-am ştiinţă şi despre alte întâmplări neobişnuite din această parte a lumii, arătându-se astfel […]

Vizitatorul*

   Thomas Crossline, Esc. era, fără îndoială, un om sobru. O demonstrau nu doar felul în care se îmbrăca şi se purta (desigur, pe măsura micii sale rente viagere care-l ajuta să treacă peste mărunţişurile vieţii cotidiene), dar mai ales totala sa lipsă de simţ al umorului, pe care îl considera nu doar vulgar şi […]

O întâmplare de Sf. Ilie

În fine, se auzi şi cel de-al treilea fluierat al locomotivei şi, odată cu acesta, câteva grăbite grohăituri ale dihăniei de oţel, după care, învăluit în aburi şi fum, cu o smucitură, trenul se puse în mişcare. Prin faţa ochilor jupânului Costache Hotnog defilară încet peronul abia luminat de câteva becuri chioare cocoţate pe stâlpi, […]

Bones

Nu prea îmi place să vorbesc despre mine. Nu de alta, dar nu ştiu prea multe. Câteodată, din bezna care mă înconjoară, răsar imagini pe care nu ştiu dacă le-am mai văzut cândva, ori sunt rodul unei vechi imaginaţii – o rază strălucitoare venind din beznă, o mână înălţându-se cu o minge, o pată galbenă ridicându-se […]

Arhive